رئيس اداره دامپزشكی ملكان از توقيف ۶۲ دستگاه خودرو حامل یک‌هزار و ۳۵۹ رأس دام سبک و سنگين غيرمجاز در این شهرستان خبر داد. " />
امروز: دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ -