برای نخستین بار نشست کارآفرینی در صنعت لیزر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار شد. " />
امروز: پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ -