امروز: شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۹ -
  • نگرش قرآن به قرآن

    گروه فعالیت‌های قرآنی – قرآن كتاب هدايت است و همه قلمروهای زندگی انسان را مورد توجه قرار داده است اعم از فردی، اجتماعی، خانوادگی، سياسی، اقتصادي و … بسياری از كتاب‎هايی كه نوشته شده است برای چگونه زيستن زندگی مادی و دنيايی است و پاره‎ای از كتاب‎ها نيز تنها زيستن اُخروی را مورد توجه قرار داده است، اما قرآن آيين زيستن دو جهان است.