امروز: سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹ -
  • نگهداري از معلولان به بخش خصوصي واگذار مي شود

    سطح حمايت دستگاه هاي دولتي از سهم ۳ درصدي بکار گيري معلولان قابل قبول نيست و برخي دستگاه ها در اين زمينه کوتاهي مي‌کنند. شعار سال: سطح حمايت دستگاه هاي دولتي از سهم ۳ درصدي بکار گيري معلولان قابل قبول نيست و برخي دستگاه ها در اين زمينه کوتاهي مي‌کنند. وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي […]