امروز: دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ -
  • توجه ناکافی به آموزش و پرورش موجب تضعیف آن است

    فرماندار هریس در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان، گفت: توجه نکردن و تخصیص بودجه ناکافی به آموزش و پرورش موجب تضعیف امور مربوط به آموزش و پرورش می شود. به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، صابر تقویمی افزود: فضاهای آموزشی در این شهرستان کافی بوده و آموزش و پرورش منطقه باید در […]