امام جمعه موقت تبریز گفت: دولت بسته اروپایی را موضوع اصلی کشور قرار ندهد و بهبود وضعیت اقتصادی را به چیزی که از اختیار ما خارج است گره نزند. " />
امروز: یکشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۹ -