مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سراب از تشکیل کانون سلامت در این دانشگاه خبر داد و گفت: این کانون دانشجویی برای ارتقای سواد عمومی تشکیل شده است. " />
امروز: جمعه, ۳ بهمن , ۱۳۹۹ -