رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی رئیس باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز را منصوب کرد. " />
امروز: چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ -