امروز: چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ -
  • پایداری تولید کشاورزی با یکپارچه سازی اراضی

    تبریز- ایرنا – پایداری و تثبیت تولید در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی از راهبردهای اصلی این بخش است و به نظر می رسد از طریق یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی می توان در این مسیر گام های اساسی برداشت.