امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • دوپا داشتم، دوپا هم قرض گرفتم و فرار کردم

    مرور خاطرات ۲۹بهمن ۵۶ تبریز از زبان جوانان آن روز؛ قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ از جمله رویدادهای مهمی است که می توان گفت این روز نبض انقلاب را به تپش واداشت چنانکه به عنوان شاهرگ حیاتی در تقویم انقلاب به شمار می رود. مردم غیرتمند تبریز روز ۲۹بهمن ۵۶ از کوچک و […]