امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • بیر آیری حماسه یارادیب بهمن آئیندا/ ثبت ائتمیش آدین عزتلن دفتره تبریز

    یکی از شاعران برجسته و مشهور تبریزی شعری در وصف قیام ۲۹بهمن تبریز و بزرگداشت این روز سروده و به دفتر خبرگزاری ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، علی شهودی از شاعران توانمند آذربایجان شرقی است که شعری در وصف قیام ۲۹بهمن تبریز و بزرگداشت این روز سروده و به دفتر […]