امام جمعه اهر گفت: حضور حماسی مردم ایران در ۹ دی توطئه دشمنان داخلی و خارجی را ناکام گذاشت. " />
امروز: چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ -