امام جمعه اهر گفت: حضور حماسی مردم ایران در ۹ دی توطئه دشمنان داخلی و خارجی را ناکام گذاشت. " />
امروز: یکشنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۹ -